Australia’s Bald Hill mine increases Li/Ta reserves